عنوان : تهیه و توزیع ماسك و محلول ضد عفونی
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ 
ساعت : ۹:۰:۳۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 تهیه و تحویل ۲۲۰ ماسک و محلول ضدعفونی کننده توسط آقای دکتر جاودان به پرسنل خدمات شهری شهرداری گناوه.بازگشت           چاپ چاپ