• ساعت : ۱۲:۳۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ 
عملیات بهسازی و سنگفرش پیاده رو خیابان ایثار
عملیات بهسازی و سنگفرش پیاده رو خیابان ایثار در کوی بسیجیان توسط شهرداری گناوه در حال اجراست.
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها