/  2
عنوان : شهروند و شهرداری
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
ساعت : ۸:۲۵:۳۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهروند و شهرداری

۱۴ تا ۲۰ تیرماه، هفته شهرداری و دهیاری را گرامی می داریم.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بندرگناوهبازگشت           چاپ چاپ