عنوان : پروژه احداث پل ورودی
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 
ساعت : ۱۳:۵۴:۵۳

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

پروژه احداث پل جدید ورودی با پیشرفت فیزیکی 80% در حال انجام می باشد.

*معاونت عمرانی شهرداری گناوهبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0