• ساعت : ۸:۴۶:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ 
عملیات آسفالت
عملیات آسفالت معابر فرعی خیابان ابومسلم / محدوده پارک نیلوفر
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها