تاریخچه شهرداری
شهرداری بندر گناوه رسما" از آبان ماه سال  1340 با بکارگیری شش نفر رفتگر ، 3 نفر کارمند و یکسرکارگر و دودستگاه گاری و دو دستگاه فرغون و یک دستگاه دوچرخه آغاز بکار نمود.
انجمن شهرکه تا سال 1343 با تمام قدرت بر شهر و شهرداری حکومت می کرد معاش مستخدمین خود را از طریق اخذ عوارض دروازه ای که از مبداء خروجی و ورودی شهر واقع در دره بلال که آن زمان بدون پل و باگذشتن از آب  رفت و آمد انجام  می شد، تامین می نمود و بالاترین رقم حقوقی به کارگران ماهانه 200 تومان بود.
بعد از مهر مال سال 1343 بخشداران وکیل و یا سرپرست موقت شهرداری را نیــز عهـــــــده دار می شدند.یکی از کارهای اساسی دوران شهرداری پرکردن گودال متعفن میدان مرکزی شهر گناوه بود که سالها بوی بد آن مردم را رنج می داد این گودان جذر و مد دریا نیز بر آن اثر داشت و حتی قایـــق هــــا می توانستند در آن رفت و آمد کنند.


 

عاقبت پرکردن این گودال با مشقت و سرسختی وکندی به مدت 3 سال انجام شد تا آنکه شرکتی بنام دینار به سرپرستی یک نفر یونانی عهده دار طرح واجرا ء فلکه شهرشد.
ابتدا طرح میدان سپر بصورت هخامنشی و 6 ضلعی بنام ششم بهمن انجام شد پس از آن مجددا" در سال 1352 به کلی تغییر چهره داده و با نصب یک ستون ، جای مجسمه و آب نما و فضای سبز بدون آب ، جای خود را با  سپر هخامنشی عوض کرد.سپس در سال 1360 بدن آنکه در آن فضای مناسب سبز بوجود آید مجددا" زیر و رو شد .
شهر گناوه از سال تاسیس خود یعنی 1340 تاکنون چهل و اندی شهردار بخود دیده است که زمان تصدی بعضی از این شهرداران فقط یک روز بوده است.


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0